Ön Kayıt Yapın Ön Kayıt Yapın

Projelerimiz

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı eğitimde, yaparak ve deneyerek öğrenen çocuklarımızın edindikleri bilgiler kalıcı olur. Bu uygulamalarımız sayesinde çocuklarımız, bilimsel araştırma, problem çözme becerilerini geliştirme, sebep-sonuç ilişkisinin farkına varma, olayları ve nesneleri organize etme ve sınıflandırma becerilerinin geliştirmeyi sağlar. Bu araştırmalarla yapılan keşifler ileriki yıllarda çocuklarımız için daha karmaşık bilimsel kavramları anlamak için temel teşkil eder.

Çevreyi ve Doğayı Koruyoruz Projeleri

 

İnsan doğada kendisini bulur, doğa ile özdeşleşir, doğa ile olan ilişkilerinde kendi istek ve çıkarlarını düşünürken, doğanın istek ve çıkarlarını da hesaba katmayı öğrenir. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki, doğal çevrenin anlamı onunla etkileşimdeyken öğrenilebilir. Bu görüşün ışığında çocuklarımıza ‘ çevreyle ve doğayla organik bağ kurabilmeleri için çeşitli çevre gezileri düzenliyoruz.

Okulumuz, ‘Minik Tema’ ve ‘Geri Dönüşüm’ projeleri ‘ ve ‘uluslar arası projeleri yürütmektedir. Bu projeler sayesinde çocuklarımızın doğaya ilgilerinin artmasını ve yaşama doğa ile empati kurarak bakmasını hedefliyoruz.“Doğanın dilinin öğrenilmesi” olarak tanımladığımız bu eğitim çalışmalarımız, bitkilerin yaşam prensipleri, özgün türler ve insanların yaşamdaki yeri gibi konularda çocuklarımıza çok değerli bilişsel veriler oluşturmaktadır. Ekoloji temelli bir eğitimin çocukların doğaya karşı daha duyarlı ve bilinçli olmalarını sağlarken daha bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünen bireyler olmalarına da katkıda bulunduğunu bildiğimiz için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz.

 2. Sosyal Sorumluluk Projeleri

Evrensel değerler çerçevesinde her ay farklı bir değeri bütün yaş gruplarımızda ‘yaparak yaşayarak öğrenme’ metoduyla çocuklarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. Sevgi, saygı, barış, hoşgörü, dayanışma, paylaşım, empati kurma gibi değerlerin toplumlar, kültürler, çağlar değişse bile değişmeyecek evrensel değerler olduğunu düşünmekteyiz. İnsanlık devam ettikçe bu gibi değerlerin de yaşaması gerektiğine inanan okulumuz ‘yaparak yaşayarak öğrenme’ ile çocuklarımıza bu değerlerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Okulumuz bu anlayışla her ay bir evrensel değeri konu edinen çok çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştirmektedir.

Okulumuzun evrensel değerler çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerin başında ‘sosyal sorumluluk projeleri gelmektedir. Bu projeler kapsamında gerçekleştirdiğimiz çeşitli kurum ve okul ziyaretlerimizle çocuklarımız kendisine, çevresine ve topluma faydalı olabilecek birer birey olma konusunda önemli adımlar atmaktadır.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz ‘kardeş okul projemiz’ Çekmeköy ve Taşdelen olmak üzere iki yerleşkemize de yakın olan devlet okullarıyla ilişki kurarak oluşturduğumuz bir projedir. Bu projemizde çocuklarımız, kardeş okulumuzu ziyaret etme ve misafir etme süreçlerindeki uygulamalarımızda ‘sevgi, paylaşım, dayanışma’ gibi önemli değerleri okulumuzun dışında da yaşama, yaşadıklarını tekrar ederek uygulama fırsatı elde eder.