Ön Kayıt Yapın Ön Kayıt Yapın

Akademik Çalışmalar

Montessori

Montessori uygulamalarımız, eğitim programımızda iki buçuk-altı yaş çocuklarını kapsayan özgüven, inisiyatif, ne istediğini bilme ve uygulama, bağımsızlık, konsantrasyon, düzenlilik, yardımlaşma ve başkalarına karşı saygıyı yerleştirme ve geliştirme üzerine odaklanmış bir çerçevede gerçekleşmektedir. Montessori uygulamamızda çocuğu zorlama yerine çocuğun öğrenme zevkini kendisinin yaşamasına ve çocuğun öğrenme mekanizmasını mükemmelleştirmeye yardımcı olmak vardır. Eğitim programımızda biz yetişkinlerin, günlük hayatında öğrenmeye ihtiyaç duyduğu pratiklerin çocuklarımıza kazandırılmasına ilişkin uygulamalar yer almaktadır. Yetişkinler için sıradan olan bulaşık yıkama, sebze doğrama, ayakkabı cilalama gibi olaylar küçük çocukların gözünde yapılabilecek önemli görevler arasındadır. Çocuklarımız bu anlayışla çalışmalarını gerçekleştirirken, bir işlemin tamamlanması için gereken sırayı takip ederler ve detaylara da önem vermeyi öğrenirler. Bu süreçleri yaşayan çocuklarımız kendi doğalarına uygun yaşam becerileri kazanırken aynı zamanda özgürlük ve düzen arasında mantıklı bir bağ kurar.

 

High scope

Planla-yap-değerlendir süreci, High Scope öğretim programının en önemli kısmıdır ve bizler çocuklarımızın amaçlarını (planlarını) ifade etmelerine, onları gerçekleştirmelerine ve daha sonra yaptıkları şeyler üzerinde düşünmelerine olanak tanıyan çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

 Planla-yap-değerlendir süreci, öğretmenlerimizin “çalışma zamanında ne yapmak istersin?”gibi uygun bir soru sormalarıyla başlar. Çocuklarımız planlarını belirtirler, daha sonra onları uygularlar. Bu belki birkaç dakika olabilir ya da bir saat kadar uzun olabilir. Daha sonra çocuklarımız yaptıklarını yeniden gözden geçirmek için cesaretlendirilirler. Çocuklarımızın tercihlerini belirleyip ona göre davranabileceği çeşitli uyarıcıların ve malzemelerin olduğu bir sınıf ortamı oluşturulur. Sınıf iyi tanımlanmış çalışma köşelerine bölünmüştür, el altında pek çok malzeme vardır ve her köşedeki malzemeler belirli bir mantık içinde yerleştirilmiştir. Bu nedenle çocuklarımız High scope çalışmalarında bağımsız olarak hareket eder ve seçim yapma özgürlüğünü yaşar.

Gems

GEMS programı sayesinde çocuklarımız fen-doğa bilimlerine karşı ilgili ve meraklı olurken matematiksel düşünme becerileri de kazanmaktadır. Konunun seçimi, uygulamada kullanılan yöntemler ve değerlendirme süreçleri açısından proje yaklaşımına paralellik gösteren bu programımızda çocuklarımız özellikle bir konu ya da kavramı derinlemesine öğrenir. Öğrenme coşkusunun temeli olan merak ve keşfetme duygusunu pekiştiren çocuklarımız, bu uygulamamız sayesinde ileriki yaşamlarında bilimsel düşünme, evreni bilimsel düzeyde algılama ve düşüncelerini sistemleştirme gibi kazanımlar elde ederler. Fen ve matematik etkinliklerinin yanı sıra sanat, drama, oyun gibi her alanda çocuklarımızı destekleyen proje yaklaşımı olan GEMS programını bir yıl boyunca planladığımız proje konularıyla gerçekleştirmekteyiz.

Scamber ve Akıl Haritası

Scamber ve ‘akıl haritası’ uygulamalarımızla çocuklarımızın yaratıcılıklarını ve yaratıcı düşünme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Bu uygulamamızla çocuklarımızın, sezgisel, imgesel, farklı düşünmeleri ve hayal kurma yeteneklerine dikkat çekmek istiyoruz. Scamber çalışmalarımızın tamamlayıcısı ve niteleyicisi olan Akıl Haritası’yla da çocuklarımızın zihinsel kalıpların ötesinde düşünmeyi geliştirmeleri için her hafta belirlediğimiz yeni bir konu veya bir problem üzerinde  ‘beyin fırtınası’ uygulamaktayız     

Okuma –Yazma çalışmaları

Bu uygulamalar oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleriyle verilmektedir.

·         Serbest çizgi çalışmaları,

·         Çizgi üzerinde yürüme,

·         Bedeni kullanarak çizgi oluşturma,

·         Farklı zeminlerde parmak takibi,

·         Kalem tutma becerilerini destekleme

·         Düzenli çizgi çalışmaları,

·         Kitap tutma vb. gibi çeşitli zenginleştirilmiş etkinliklerden oluşmaktadır.

Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Okuma yazma faaliyetlerinde üzerinde önemle durulması gereken çalışmalardan birisi de düzenli çizgi çalışmalarıdır. Hazırlık sınıfımızdaki çocuklarımızın düzenli çizgi çalışmaları ile yazıya temel oluşturacak çizgileri kavramaları sağlanır. Öğretmenlerimiz ve okulumuzun psikologu ile birlikte özenle hazırlanan her ay yenisini öğrencilerimizle paylaştığımız dergilerimizde, çizgi ve ses çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca çocuklarımız yıl boyunca ses çalışmalarında görsel okuma, ses farkındalığı, harf tanıma etkinlikleri yapmaktadırlar.

 

 

Yaparak Yaşayarak Öğrenme

Bilişsel gelişim kuramları, okul öncesi dönem çocuklarımızın öğrenme özellikleri göz önünde bulundurularak yaşantı merkezli, görmeye ve taklit etmeye dayalı öğretim yöntemlerinin kullanılmasını öngörmektedir. Bu dönem çocuklarımız iyi birer gözlemcidirler ve öğrenmelerinin tamamını çevresiyle etkileşime geçerek ve çevresindeki kişilerin tutum ve davranışlarını taklit ederek gerçekleştirir. Buna bağlı olarak oluşturduğumuz tüm eğitim programlarımız gözlem, model alma, yaptırıp yaşatma gibi yöntemlerin kullanıldığı programlardır. Somut işlem döneminde olan çocuklarımız öğreneceği şeyleri somutlaştırma yardımıyla öğrenmektedir. Bu dönem çocuklarımız yaparak yaşayarak öğrenme, model alma, gözlem fırsatları verme, filmler izletme gibi yöntemler kullanarak öğrenir.

Okul içi ve dışı Etkinlikler  

Tema Partilerimiz

Okulumuzda her hafta Cuma günleri gerçekleştirdiğimiz ‘tema partilerinde’ her hafta belirlediğimiz temalarla tüm okul aynı temayla ilgili farklı yaş grupları ile çeşitli etkinlikler oluşturmaktadır. Çocuklarımızın oyunlar aracılığıyla kendiliğinden ortaya çıkardığı ürünler sayesinde tüm okul aynı temayla ilgili hem eğleniyor, keşfediyor hem de zengin öğrenme ortamları yaşıyor. ‘biz farkındalığını yaratan’, kendisi, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini arttıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracı olan tema partilerimiz aynı zamanda çocuklarımız için Cuma günleri motivasyonunu da sağlıyor. Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, yaşamın çok yönlü algılanmasını sağlama, merak duygusunu arttırma, araştırma isteğinin gelişmesi de diğer önemli katkılarıdır.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri         

Okul içinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleri sayesinde çocuklarımızda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çok yönlü gelişimden söz etmek mümkün. Kişisel becerilerin artması, kişiler arası ilişkileri yönetme, kendini tanıma, uyumluluk, estetik algının gelişmesi gibi sayısız kazanımlar elde eden çocuklarımız bu sayede ileriki yaşamlarında olumlu kişilik ortaya koyacakları verileri elde edeceklerdir.